Menu Sluiten

Westroute Castricum is de werknaam voor het tracé in Castricum tussen de Beverwijkerstraatweg en de Zeeweg, direct gelegen tegen de westzijde van de spoorlijn.

Dit tracé is een van de mogelijkheden die de gemeente Castricum gaat onderzoeken, om te kijken of daar een oplossing kan komen die, samen met één of meerdere fietstunnels, de spoorbarrière in Castricum kan helpen oplossen.

Op 28 december 2019 is via een burgerinitiatief om dit onderzoek gevraagd en op 23 februari 2020 heeft de gemeenteraad, naar aanleiding van dit burgerinitiatief, besloten om voor Castricum een Integraal VerkeersPlan 2021  (IVP2021) te gaan maken. Voor dit verkeersplan worden, behalve oplossingen voor voetgangers en fietsers, onder meer ook een ongelijkvloerse kruising met het spoor voor auto's onderzocht, als mogelijke verbetering van de mobiliteit met aandacht voor het milieu.

Op 11 juni 2020 heeft de gemeenteraad een bestuursopdracht goedgekeurd, waarin omschreven staat hoe de gemeente gaat werken aan het opstellen van dit Integraal VerkeersPlan 2021.

Op 26 juni 2020 heeft ProRail aangegeven te werken aan een samenwerkings- overeenkomst (SOK) tussen de gemeente Castricum, de provincie Noord-Holland, de regio Alkmaar, het ministerie van I&W en ProRail. Het doel is om uiterlijk eind 2020 te besluiten hoe de problemen bij de Beverwijkerstraatweg op lange termijn opgelost gaan worden.

Vanuit het burgerinitiatief zijn 20 suggesties gedaan voor dit IVP2021, en via een POSTER wordt aandacht gevraagd om hierover mee te denken. Deze website geeft achtergrondinformatie over het onderzoek naar de Westroute en het opstellen van het IVP2021 en is gemaakt door de indieners van het burgerinitiatief.

Wij vragen aan de gemeente:

Maak Castricum veiliger en zorg dat er ook gebruik kan worden gemaakt van het reeds bestaande viaduct over het spoor bij de Zeeweg, met de minste aantasting van het milieu.

Wilt u ook supporter worden van de Westroute? Ga naar hier.