Menu Sluiten

Privacyverklaring Website Burgerinitiatief Westroute Castricum

Door het invullen van het formulier van westroutesupporter op deze website stemt u toe dat alleen uw naam op deze site wordt vermeld als supporter van de Westroute Castricum. Uw andere gegevens worden door ons bewaard en aan geen andere partij of organisatie doorgegeven. Alleen als de gemeente Castricum daarom vraagt zullen wij uw gegevens aan hen ter inzage geven, maar niet overhandigen. Wij kunnen uw gegevens uitsluitend voor ons zelf gebruiken als wij u willen benaderen als de ontwikkelingen in Castricum met het Integraal Verkeersplan 2021 dit naar onze mening wenselijk maken. Wij vinden informatiebeveiliging en privacy van persoonsgegevens heel belangrijk. In deze privacyverklaring informeren wij u hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens en het doel van het gebruik van uw gegevens

De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn de gegevens die u aan ons via het aanmeldformulier heeft verstrekt. Het betreft uw naam, uw adres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Wij verzamelen deze gegevens om aan de gemeente Castricum duidelijk te maken hoe groot het draagvlak onder de bevolking is voor de Westroute in Castricum. Dit kan via alleen uw namen op de website of via andere publicaties (lokale media).

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens (met uitzondering van alleen uw naam) met niemand en met geen enkele andere organisatie of bedrijf. Ze kunnen alleen ter inzage gegeven worden aan de gemeente Castricum in het kader van het Integraal Verkeersplan 2021.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Wij vernietigen uw persoonsgegevens uiterlijk 2 maanden nadat het Integraal Verkeersplan 2021 door de gemeenteraad van Castricum is vastgesteld. Alleen uw naam blijft op de website staan.

Rechten als burger

Als burger heeft u een aantal rechten over uw persoonsgegevens die wij verwerken. U heeft het recht op informatie over waar wij uw gegevens voor gebruiken. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht tot verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en u kunt u een klacht indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt uw verzoek indienen via het contactformulier op deze website.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via het contactformulier op deze website.